2003 Gutbuster Mount Doug - prairieinnharriers
2003 Gutbuster Mount Doug - Leah Abernethy with Gordon Head in the background.  Who's Gordon?

2003 Gutbuster Mount Doug - Leah Abernethy with Gordon Head in the background. Who's Gordon?